Zespół

Zespół Centrum Sztuki Galeria EL

Adriana Ronżewska-Kotyńska

email:  | tel. 55 625 67 81

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

____________

Andrzej Wasiak

email:  | tel. 55 625 67 80, 55 625 67 85

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

____________

Bogusława Patyk

email:  | tel. 55 625 67 82

Główna Księgowa
____________

Karina Dzieweczyńska

email:  | tel. 55 625 67 83

Specjalista ds. kolekcji / kierownik Działu Inicjatyw Programowych i Reklamy

____________

Wojtek Minkiewicz

email:  | tel. 55 625 67 80

Specjalista ds. promocji i komunikacji

____________

Joanna Mierzejewska

email:  | tel. 55 625 67 80

Główny specjalista ds. marketingu
____________

Marta Demko

email:  | tel. 55 625 67 83

Specjalista ds. edukacji. Kurator.(aktualnie na zwolnieniu lekarskim)

____________

Maciek Olewniczak

email:  | tel. 55 625 67 85

Główny specjalista ds. informatyki. Kurator ds. wydarzeń muzycznych.

____________

Wiktor Piskorz

email:  | tel. 55 625 67 85

Specjalista akustyk-oświetleniowiec

____________

Zbyszek Opalewski

email: | tel. 55 625 67 80

Specjalista ds. działalności podstawowej

____________

Beata Kiszka

email:  | tel. 55 625 67 82

Starszy specjalista ds. administracyjno-finansowych i kadr

____________

Zbyszek Kinder

email:  | tel. 55 625 67 85

Specjalista ds. transportu

____________

Jolanta Kozłowska

email:  | tel. 55 625 67 84

Recepcjonistka

____________

Karolina Gdaniec

email:  | tel. 55 625 67 84

Recepcjonistka

____________

Wioleta Bizunowicz

email:  | tel. 55 625 67 84

Recepcjonistka / Archiwistka

____________

Inspektor Ochrony Danych

email:  | tel.

Inspektor Ochrony Danych