XXXI Salon Elbląski

XXXI Salon Elbląski

Przed nami XXXI edycja najważniejszej imprezy integrującej środowisko artystów związanych z Elblągiem.

Okres od jubileuszowej wystawy w roku 2019 nie był dla nas łaskawy. Obostrzenia wynikające z pandemii Covid 19 skutecznie uniemożliwiły realizację wystaw i prezentację twórczości nie tylko lokalnego środowiska artystycznego. Ostatnie dwa lata zabrały też wybitnych twórców to  środowisko reprezentujących i z Galerią EL od zawsze związanych i współpracujących – panów Janusza Hankowskiego i Ryszarda Tomczyka.

Z tym większą nadzieją na zebranie i prezentację najciekawszych dzieł twórców z Elblągiem związanych powstałych w ostatnim okresie, zapraszamy do zgłaszania swego uczestnictwa w XXXI Salonie Elbląskim – konkursie i wystawie konsekwentnie poszukających artystycznych objawień. Wśród rodzajów artystycznych kreacji tradycyjnie znajdują się zarówno malarstwo, rzeźba, grafika czy fotografia, ale i videoart, instalacje czy dokumentacja performance’ów powstałe na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Nagrodą dla wyłonionego przez Jury autora prac najwyżej ocenionych jest organizacja indywidualnej wystawy w roku 2022, która – mamy nadzieję, przyczyni się do rozpoczęcia lub rozkwitu artystycznej kariery laureata.

Wernisaż wystawy prac zakwalifikowanych do konkursu twórców odbędzie się 1 lipca o godz. 18:00

Wszystkie szczegółowe i ważne dla uczestników informacje znajdują się w Regulaminie XXXI Salonu Elbląskiego (w załączeniu).

Na zgłoszenia (Karta zgłoszenia w załączeniu) czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 02 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia wysyłać można na adres: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg lub e-mailowo na adres: joanna@galeria-el.pl  W przypadku wysyłki pocztą karty uczestnictwa – na kopercie zamieścić należy dopisek „31 SALON ELBLĄSKI” (liczy się data stempla pocztowego).