Partnerzy

Sponsorzy Galerii EL

 

Kwiaciarnia Zielony Gaj

Zostań Mecenasem Centrum Sztuki Galeria EL

Zapraszamy firmy do aktywnego wspierania działalności Centrum Sztuki Galerii EL. Firma dofinansowując działalność Galerii EL uzyska tytuł Mecenasa Centrum Sztuki Galerii EL i prawo do publicznego posługiwania się tym tytułem.

Szczegółowe świadczenia Centrum Sztuki Galeria EL na rzecz Mecenasa:

1. Tytuł Mecenasa i logo będą zamieszczane we wszystkich materiałach promocyjnych i drukach towarzyszących wystawom oraz innym przedsięwzięciom organizowanym w Galerii EL.

2. Mecenasowi przysługuje wydanie produktów promocyjnych, broszur firmowych, kalendarze itp. z wykorzystaniem wizerunku Centrum Sztuki Galeria EL oraz zdjęć z wystaw.

3. Roll-up z logotypem Mecenasa zostanie zamieszony w widocznym miejscu przy wejściu do Galerii EL.

4. Mecenas będzie miał możliwość dystrybucji ulotek i materiałów promocyjnych w siedzibie Galerii