Josef Wagner

 

 

Opis formy: Urodził się w rodzinie artystycznej – jest synem Josefa Wagnera (1901-1957), jednego z najbardziej uznanych rzeźbiarzy i architektów przedwojennej awangardy czeskiej. Studiował architekturę i fotografię u Josefa Sudka, a także historię sztuki i scenografię w Wyższej Szkole Rzeźbiarskiej w Hořicach. Po 1968 roku kierował aranżacją wystaw dla Związku Czechosłowackich Artystów Plastyków (Svaz Československých Výtvarných Umělců) oraz Galerii Narodowej (Národní Galerie) w Pradze. Jest autorem rekonstrukcji barokowej kamienicy rodziny Platzerów w Pradze. W ostatniej dekadzie większość czasu spędzał we Francji, Włoszech i Szwajcarii. Do 1988 roku praktycznie nie wystawiał na wystawach indywidualnych. Wczesne swoje prace zniszczył.

Informacje o autorze: Rzeźba Josefa Wagnera stanowiła część realizacji zbiorowej artystów z Czechosłowacji w ruinach kościoła Bożego Ciała. Kompozycja tego autora miała postać wysokiej, wertykalnej, ustawionej na postumencie kolumnie, zbudowanej z sześciennych modułów. Część z tych modułów zaprojektowanych przez Wagnera jako ustawione na sobie pełnościenne sześciany, zostały względem siebie przesunięte. Inne tworzyły rodzaj ażurowej drabinki. Praca ta wizualnie współgrała ze zniszczoną wnęką gotyckiego okna.